“The expert in anything was once a beginner”

Helen Hayes

Je bent gefascineerd door honden én door hun gedrag. Je droomt er zelfs van om van je passie je beroep te maken. Je bent daarvoor op zoek naar een degelijke opleiding zodat je goed onderbouwd aan de slag kan met honden, én zodat je het ‘hoe’ en ‘waarom’ van hetgeen je doet ook kan uitleggen aan andere mensen met honden.

Onze opleiding Hondengedragsdeskundige heeft je precies dat te bieden: wetenschappelijk onderbouwd, up-to-date en evidence-based aangevuld met een portie persoonlijke begeleiding tijdens én na de opleiding, en uiteraard ook met wat humor, warmte en gezelligheid! Onze ingrediënten voor een professionele opleiding met een huiselijke toets.

Academiejaar 1

Module 1 Ethologie van de hond
 • Biologische benadering van gedrag
 • Domesticatie en effecten op anatomie, fysiologie en gedrag
 • Oorzaken van gedrag
 • Zintuiglijke waarneming van de hond
 • Communicatie van de hond
 • Ethogram van de hond
 • Hondengedrag leren observeren en interpreteren
Module 2 Leerprocessen
 • Niet-associatief leren
 • Associatief leren
 • Complex leren
 • Versterkingsschema’s
 • Fysiologische effecten van training
 • Herkennen van stress tijdens de training
 • Trainingsschema’s uitwerken voor “basisvaardigheden” voor huishonden
 • Praktijk: basisvaardigheden trainen (o.b.v. Jelte Van Camp, Canifit)
 • Optionele praktijkdag 1: Clickertraining (Jelte Van Camp, Canifit)
 • Optionele praktijkdag 2: SATS (Erica Bokelmann, Annorlunda)
 • Optionele praktijkdag 3: Speuren (Lies Vanacker, Dogs in Mind)
 • Optionele praktijkdag 4: Positieve Jachttraining (Sofie Callens, Hondersteboven)
Module 3 Gedragsontwikkeling
 • Ontwikkelingsfasen van de hond
 • Principes van gedragsontwikkeling, inprenting, socialisatie en hechting
 • Invloeden van genetische achtergrond
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Ethologische behoeften van de hond
 • Basisprincipes voor beloningsgerichte puppyopvoeding
 • Adviezen formuleren voor beloningsgerichte puppyopvoeding & training
 Module 4 Communicatietraining

Gastcollege door dr. Erna Claes, doctor in de psychologie en expert-trainer bij Fenrir Consult

 • Inzichten in menselijke communicatie, interacties en gedrag
 • Hindernissen in communicatie, inzicht en wegwerken
 • Wanneer praten bij je werk hoort: basisvaardigheden
 • Aandacht voor en omgaan met verschillende reacties van de eigenaar
 • Vakspecifieke vaardigheden
 Module 5 Didactiek
 • Praktische opbouw bij het organiseren van puppylessen
 • Inhoud en opbouw van puppylessen
 • Prijssetting
 • Instructies geven aan puppyeigenaars
 • Opbouw van een puppyconsultatie
 • Cases puppyconsultaties
 Stage 1 – Gedragsbegeleiding bij pups en jonge honden
 • 1 puppybegeleiding ‘schaduwen’ bij een professioneel gedragsbegeleider 
 • 3 puppybegeleidingen zelfstandig uitvoeren met supervisie van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden

Academiejaar 2

Module 6 Etiologie en behandeling van ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag
 • Indeling van probleemgedrag
 • Mechanisme, evolutie, functie en ontwikkeling van emoties bij honden
 • Fysiologie van een stressrespons
 • Gevolgen van acute en chronische stress
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van ongewenst gedrag zoals opspringen, graven, vernielen, …
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van emotioneel gedrag zoals angst, agressie, scheidingsgerelateerde stoornissen, …
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van pathologisch gedrag zoals obsessief compulsief gedrag, hyperactiviteit, autisme, …
 • Gastcollege “Neurologie en gedrag” door gedragsdierenarts Pascale Trimpeneers
 • Optionele praktijkdag: BAT (Erica Bokelmann, Annorlunda)
 • Cases gedragsconsultaties
Module 7 Diagnostiek
 • Voorbereiden, uitvoeren en verwerken van een gedragsonderzoek
 • Differentiaaldiagnose opstellen
 • Opstellen van management- en therapieplan
 • Verslaggeving
 • Praktische ondersteuning van het gezin
 • Risico-analyse bij agressie
 • Cases gedragsconsultaties
Stage 2 – Gedragsbegeleiding bij ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag
 • 1 gedragsconsultatie ‘schaduwen’ bij een professioneel hondengedragsdeskundige
 • 3 gedragsconsultaties zelfstandig uitvoeren met supervisie van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden
Praktisch


Wanneer je bij ons het diploma ‘Hondengedragsdeskundige’ behaalt, kan je aansluiten bij VDG, de enige onafhankelijke beroepsvereniging voor diergedragsprofessionals in Vlaanderen. Op die manier kan je je onderscheiden van andere gedragsdeskundigen, en draag je bij aan de professionalisering van onze sector.